De slotplaats Bakkeveen

Gepubliceerd op 12 november 2019 om 11:01


Landgoed De Slotplaats werd in 1668 aangelegd. De familie Aylva bouwde aan de rand van het gebied een slot, genaamd het Blauwhuis. In 1818 verrees slotboerderij De Slotplaats. Het Blauwhuis werd in 1838 afgebroken. In 1922 liet het echtpaar Van der Goes-Van Harinxma thoe Slooten de slotboerderij verbouwen tot landhuis naar plannen van W.J. Gerretsen en P.H. Endt. Van het voorhuis bleef onder meer de gevelsteen bewaard. Sinds 1986 heeft het gebouw een horecafunctie, eerst als restaurant, nu als theehuis.

• Natuurgebied
Landgoed de Slotplaats bij Bakkeveen is een van de grotere Friese bosgebieden. Hier vindt u een sterrenschans, een klassieke tuin met slotgracht en statige beukenlanen. Die beuken zijn wel 250 jaar oud. Tien passen kost het u om de allerdikste beuk te ronden. Midden in het bos staat de Burmaniazuil, de zogenaamde ‘poppestien’. Vroeger stond er, naar horen zeggen, een loden haan op. Het verhaal gaat dat als de haan kraaide, de zuil kantelde zodat de moeder (of de vader!) de baby eronder vandaan kon halen. Beleef dit prachtige natuurgebied over de gemarkeerde wandelroute. Met wat geluk ziet u reeën en roofvogels zoals de buizerd en de havik.

• Schans

In het gebied ligt een schans. Deze is in oude staat hersteld. Het gaat hier vermoedelijk om een oefenschans. Hij is door de wiskundige Johann Hermann Knoop ontworpen. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid nooit enige militaire betekenis gehad.«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.