10 & 17 juni 2018

Dat het evenement een schot in de roos is, bleek wel uit het grote aantal bezoekers dat afkwam op het evenement dat in het teken staat van Folkert Kuipers, alias Frank Cooper.

De oud-Akkrummer verwierf eind negentiende eeuw een fortuin met een warenhuis in New York en stichtte met dat geld in Akkrum Coopersburg. Daar woonden minderbedeelden uit de regio, die wekelijks een toelage kregen.

Het evenement waar ruim zeshonderd figuranten aan hebben meegedaan.