Súdwest-Fryslân

 

BOLSWARD

Bolsward is ontstaan op een drietal terpen, waarvan in ieder geval de oudste (waar de Sint Maartenskerk op staat) dateert van voor het begin van de jaartelling. De Broerekerk, op 8 mei 1980 door brand verwoest en nu als ruïne geconserveerd, is het oudste gebouw van de stad en dateert deels uit het eind van de 13e eeuw. Ook uit de middeleeuwen stamt het Mariabeeld Onze-Lieve-Vrouwe van Sevenwouden, tegenwoordig bewaard in de Sint-Franciscusbasiliek aan de Dijlakker.

Lees meer »

WOUDSEND

Woudsend is een komdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan als een nederzetting aan het water en een totaal andere ontwikkeling onderging dan de agrarische dorpen in de omgeving. Door scheepvaart en handel die andere bedrijvigheid, zoals scheepsbouw en houtbewerking, deed ontstaan heeft Woudsend een kleinstedelijk karakter gekregen. Op de grietenijkaart in de Schotanus-atlas uit 1716 is het al een geconcentreerd komdorp met kerk en molen.

Lees meer »

Pingjum

Pingjum (Fries: Penjum) is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland.

Lees meer »

Oosterwierdum

De kerktoren van Oosterwierum is een kerktoren in de buurtschap Kerkeburen, de oorspronkelijke kern van Oosterwierum, in de Nederlandse provincie Friesland.

Lees meer »

Noardeast-Fryslân

Moddergat

Moddergat is een dorp in de gemeente Noardeast-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Het dorp ligt ten noordoosten van Nes en Oosternijkerk, ten noordwesten van Lioessens en ten westen van Paesens. De dorpskern ligt aan de zeedijk van de Waddenzee. 

Lees meer »

Holwert

De stoep is ook niet zomaar een stoep, maar meer een muurtje in de Holwerter terp, vlak langs de voorgevels van de huizen. Toen het vrachtverkeer in de negentiende eeuw zwaarder werd, werd besloten om de steile trap naar boven te vervangen en een sleuf door de terp te graven zodat de handkarren en de paardenwagens de Hegebuorren gemakkelijker konden bereiken.

Lees meer »

Thema

 

Thema: De 11 Fountains

11 Fountains zijn een groep fonteinen in de Friese elf steden die in het kader van Leeuwarden-Fryslân in 2018 zijn geplaatst. De fonteinen zijn onder begeleiding van curator Anna Tilroe door verschillende internationale beeldende kunstenaars gemaakt. De elf fonteinen zijn op 18 mei 2018 gelijktijdig onthuld.

Lees meer »

Ûnderweis troch Fryslân