De Dellebuursterheide (Fries: Delleboersterheide) is een beekdallandschap van 195 hectare langs de Tjonger bij Oldeberkoop. Het gebied wordt beheerd door It Fryske Gea.

Sinds de eerste aankoop in 1951, werd het gebied sterk uitgebreid. Het beleid is erop gericht om het oorspronkelijke karakter van het beekdallandschap terug te krijgen. Daartoe werd de heide afgestoken en ontdaan van boomopslag. Vennetjes en de oude meanders werden schoongemaakt en sluizen gesloten. Door verhoging van de waterstand kwam er weer water in de vennetjes. Door verwijdering van de toplaag en afvoer van voedselrijke grond ontstond een gevarieerde vegetatie in een heuvelachtig landschap.

In het gebied ligt het heidemeertje de Catspoele. Op de Delleboeren komen veel amfibieën en reptielen voor in de delen met natte heide. Op de Delleboerren komen 27 soorten libellen voor. Grote delen van het Delleboersterheide zijn droog en begroeid met struikheide. In het bosgebied, op hooggelegen flank van de Tjonger, komen dassen voor. Schotse hooglanders, Exmoorpony's en het Drentse heideschaap worden ingezet voor het beheer. Daarbij worden de beekdalgraslandjes in augustus gemaaid en worden stukken sterk vergraste heide afgestoken.