5 september 2021


de Kapellepôle

 

Klein, maar fijn. Zo kun je de Kapellepôle typeren. Op slechts 7 hectare is namelijk relatief veel te zien. Het heidegebied ligt pal langs een oude trambaan. Van 1924 tot 1962 liep de trambaan van Gorredijk naar Oosterwolde. Nog steeds is het traject te herkennen als een rechte boomwal hooggelegen in het landschap.

In het gebied liggen verschillende uitgesleten wandelpaadjes. Als je rustig loopt, dan is de kans op een ontmoeting met een ree vrij groot. Het gebied wordt veel bezocht door deze elegante dieren. De grote bramenstruik is een dankbare bron van vruchten voor kleine zangvogels en muizen.

Tapijt van heide

Op de Kapellepôle valt met name de kraaiheide op. Vooral als het bloeit, ligt het hier als een mooi tapijt. Ook struikheide en gewone dopheide zijn in dit gebied trouwens van de partij. Waar de heide geplagd is, dus het liefst op open stukjes, ligt de levendbarende hagedis graag te zonnen. In een natte kuil groeien kleine veenbes en enkele pollen eenarig wollegras. Rond de heide ligt een mantel van loofbomen, waardoor de Kapellepôle midden in het verder agrarische gebied een landschappelijk aantrekkelijk geheel vormt.

Mantel van loofbomen

In de bomen broeden mezen en andere zangvogels. Af en toe vertoont ook de eikenpage, een bijzondere vlinder, zich in dit terrein. Insecten met mooie namen als de roodbonte heideuil, de heispanner, het heideblauwtje en het groentje laten zich ook graag in het heideveld zien. Van de varens is de smalle stekelvaren zeker de moeite van het noemen waard. (Bron: It Fryske Gea)