op de grens van Friesland en Drenthe licht het Fochteloërveen


Het Landschap


jaargetijdenHet Mandeveld (Bakkeveen) heeft een rijke historie en heeft niet voor niets een archeologische route. Er zijn vondsten gedaan uit de Hamburgcultuur, van 13.000 tot 10.500 voor Christus. Rond deze tijd werd het klimaat warmer in deze streken en ontstonden er bosjes en struikgewas waar kuddes wilde paarden en rendieren konden leven. Rendierjagers sloegen hun tenten op bij plassen en rivieren en met speren en pijlen, gemaakt van hout en steen sloegen zij hun slag. Alles van de rendieren werd gebruikt, de huid, het vet, het vlees, de beenderen

De Dellebuursterheide (Fries: Delleboersterheide) is een beekdallandschap van 195 hectare langs de Tjonger bij Oldeberkoop. Het gebied wordt beheerd door It Fryske Gea.


De Deelen is een typisch veengebied. Onze voorouders hebben het vanaf de middeleeuwen flink op de schop genomen om turf te winnen en landbouwgrond te creëren. En het mooie is dat er nog steeds sporen van die eerste menselijke bewoning gevonden worden. Opgravingen laten zien dat het in de vroege middeleeuwen een drukte van belang was in De Deelen. Vermoedelijk brachten grootschalige turfmakerijen ruilhandel en welvaart naar het gebied.