Zuiderzee museum 

• 22 augustus 2016

Het Zuiderzeemuseum is een cultuurhistorisch museum in de Nederlandse stad Enkhuizen, waar de cultuur en de maritieme geschiedenis van de voormalige Zuiderzee (nu het IJsselmeer en de Waddenzee) in beeld worden gebracht. Het bestaat uit een binnenmuseum en een buitenmuseum. Het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum is in 1948 opgericht om de cultuur rond de voormalige Zuiderzee van voor 1932 vast te leggen en tegenwoordig zijn er ook tentoonstellingen over het IJsselmeer. Rond 1993 is het museum verzelfstandigd onder de naam: Stichting Rijksmuseum Zuiderzeemuseum.