Marrum- In de uitkijktoren bovenin de voormalige voersilo buldert de wind. De trekker staat klaar om de volgende groep bezoekers door het buitendijks gebied van It Fryske Gea te rijden. De boerderij van de Seedykstertoer had vroeger zeventig hectare grond buitendijks in gebruik voor de melkkoeien. Nu is de ligboxenstal onherkenbaar omgebouwd tot recreatiezaal, juttersmuseum, foto-expositie en overdekte kinderspeeltuin. Daarnaast ligt de minicamping. De binnenbak wordt door Jantsje Veurman gebruikt voor paardrijles aan mensen met een beperking en privélessen.
In 2001 begon het echtpaar Visbeek met de natuurexcursies door het buitendijkse gebied Noarderleech, in samenwerking met It Fryske Gea. Het begeleidende praatje van gids Gerben Visbeek is inmiddels uitgebreid van tien minuten tot een anderhalf uur durend betoog over de historie en pracht van het werelderfgoed tussen Marrum en Ameland. De fietsroutes lopen voor de deur langs, het terras is altijd open en in totaal trekt de Seedykstertoer zo’n vijftienduizend bezoekers per jaar.
In 2004 werd de kuilvoersilo omgebouwd tot uitkijktoren en menigeen komt, als het nu helder is of niet, de toren beklimmen voor het magnifieke uitzicht over de dijk. ,,We hebben altijd gezocht naar het ongewone. Zo fokte ik al bijzondere koeienrassen. Onze koe Seedykster Geeske 29 had in 1983 de hoogste financiële fokwaarde van Nederland. Nu krijgen we heel andere dingen op ons pad. En dan spelen we daar op in, als het bijzonder is en een toevoeging geeft.”
Bijzonder, maar toch ook gewoon, benadrukt echtgenote Aukje. ,,Hier komt iedereen, van Jan met de pet tot de hoogste pommeranten en van baby tot honderdjarigen, want die hebben we hier ook al gehad.”
Vroeger moest het ‘achter’ voor elkaar zijn, in de stal. ,,Nu is het belangrijk dat het ‘voor’ altijd netjes en verzorgd is, hoe druk het ook is. In huis blijft dan best wel eens iets liggen.”
In 2006 werd Marrum bekend om de reddingsoperatie van de paarden op de dobbe buitendijks. Visbeek kocht de witte merrie van de toen wereldwijd gepubliceerde persfoto: Freya. Nu pronkt ze, met veulen, op de etiketten van het eigen bedachte Kwelderbier, in champagnefles. ,,Dit bier is van Us Heit uit Bolsward. We werken nauw samen met andere ondernemers, zowel lokaal als provinciaal”, zo verklaart Visbeek een deel van hun kracht. ,,Bakker Link uit Ferwert maakt voor ons speciale Seedykster cakejes. De slager die onze salades maakt, verkoopt ook een Waddenstamppot die door ons is bedacht. Dat is stamppot waarin zeekraal en zeeaster van achter onze dijk is verwerkt. In 2005 won Sievert Schreiber er nog een slagersvakprijs mee. Zo heb je er beiden wat aan.

Bron: Friesch Dagblad van 25 juni 2010