LENDEPOOLDER

Gepubliceerd op 4 november 2019 om 19:32


Vlak onder Wolvega ligt de Lendepoolder, een grote plas in een rond 1930 ontgonnen petgatengebied dat tot 1990 in agrarisch gebruik was. Tot It Fryske Gea de polder aankocht, werd ieder jaar zo’n 3 miljoen kubieke meter schoon water uit de polder gemalen om hem droog te houden. Het water kan nu in het gebied blijven. Vooral in het winterhalfjaar trekt deze voormalige polder grote aantallen watervogels aan. Ook in andere jaargetijden oefent de Lendevallei grote aantrekkingskracht uit op vogels. De grote variatie in terreintypen trekt verschillende moerasvogels als zwarte stern en blauwborst, watervogels als fuut en krakeend, weidevogels als de kievit, maar ook bosvogels als grote bonte specht en havik.

Naast de Lendepoolder is de Lendevallei de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid met meer nieuwe natuur. Voormalig boerenland is weer omgevormd naar natte natuur.«   »