wilde orchideeën in het Wijnjeterperschar

Gepubliceerd op 30 mei 2021 om 19:34


Gelukkig zijn er in Nederland nog natuurgebieden waar orchideeën in hun natuurlijke omgeving kunnen gedijen. Ook in verstedelijkte gebieden, waar natuurzones of ecologische verbindingszones zijn aangelegd of gespaard, kunnen orchideeën in grote aantallen voorkomen. Toch is het beangstigend, dat de verscheidenheid afneemt als gevolg van oprukkende verstedelijking of invloeden van de mens. Vermesting of verzuring van gronden en ook beïnvloeding door voedselrijk grondwater hebben tot gevolg, dat orchideeën in tal en soorten afnemen. De tijd is voorbij, dat weilanden aan het begin van de zomer roodgekleurd waren door bloeiende orchideeën.

De familie van de orchideeën (Orchidaceae) is het omvangrijkste plantengeslacht op aarde. Er zijn meer dan 18.000 soorten bekend. Orchideeën behoren tot de eenzaadlobbigen (monocotyledonae of Liliopsida).
In Nederland komen wilde soorten voor in de duinen, in weilanden en langs bosranden, wat sterk afhankelijk is van de bodemsamenstelling, de zuurgraad of het kalkgehalte van de bodem. Zo zijn er soorten, die uitsluitend te vinden zijn op matig zure grond of juist kalkrijke grond.

BIJ DE FOTO:

Langs de N381, de Opperhaudmare, in het Wijnjeterperschar staan momenteel honderden, misschien wel duizenden orchideeën in bloei, een prachtig gezicht.

 

Foto: Jo&Go Fotografie«   »