Het Blonde d’Aquitaine-ras

januari 2022

Het gaat goed met de Blondes. Nationaal en internationaal staan de runderen volop in de belangstelling. En dat terwijl het een relatief jong ras is, dat het op moet nemen tegen andere, veel grotere vleesrassen. Dan moet dit ras wel iets bijzonders hebben, en dat is ook zo. Het vlees is van de hoogste kwaliteit; mals, fijndradig en smaakvol, en de dieren vervetten minder snel. Stieren die op een leeftijd van 22 maanden een geslacht gewicht halen van 550 tot 600 kg zijn geen uitzondering. Jonge meststieren kunnen geweldig groeien. In de afmestfase is één ons groei per uur haalbaar. In de vleesveewereld streeft men naar een zo hoog mogelijk netto-rendement. Dat verklaart mede de populariteit van de Blonde. Een ander belangrijk kenmerk van de Blonde is het afkalfgemak. Maar liefst 95% van de geboortes vindt op natuurlijke wijze plaats, bij raszuivere dieren. De uitstraling van het dier is een ander veelgenoemd kenmerk van ‘de Blonde’. De vaak grote, lange en elegante dieren, met een goed ontwikkelde voor- en achterhand, maken de Blonde d’Aquitaine tot een prachtige verschijning, zowel voor kenners als buitenstaanders. (Bron: Blonde d’Aquitaine Stamboek Nederland)