• Mooiere foto's met minder moeite


Het begrip 'fotografie' is langzaam aan het veranderen, want wat is nog een pure foto? Is de fotograaf de maker of de camera? In principe natuurlijk de fotograaf, maar of dat over tien jaar nog zo is, is de vraag. Die ontwikkeling begon al met de introductie van de digitale fotografie. Moest je met een analoog filmrolletje twee dagen wachten voordat je je foto's kon zien, met een digitale camera zie je direct het resultaat. Het gevolg is dat het percentage mislukte foto's in elk geval in potentie is afgenomen. Je kunt immers meteen zien of de belichting niet klopt en of een foto onscherp is. Ook het gebruik van raw, optische beeldstabilisatie en in-camera-bewerking dragen bij aan een geslaagde foto.

sensor

Dat laatste, fotobewerking in de camera, wordt steeds belangrijker. Fabrikanten werken lensfouten als vertekeningen en vignettering steeds vaker softwarematig weg, waardoor die niet of nauwelijks zijn terug te zien in de jpegs. In de raws zijn ze natuurlijk nog steeds zichtbaar, maar ook software als Lightroom en Photoshop is inmiddels standaard voorzien van lensprofielen waarmee oneffenheden worden gecorrigeerd. Tegelijkertijd zijn er steeds slimmere ruisreductiealgoritmen ontwikkeld. Ruis wordt niet meer integraal weggewerkt, maar lokaal aangepakt. Gebieden met veel contrast, zoals felle lampen in het donker, worden met rust gelaten, zodat ze niet inboeten aan scherpte en detail. Donkere delen, waarin ruis het meest zichtbaar is, worden daarentegen flink verzacht en kleurruis valt hier weg doordat de kleurverzadiging wordt teruggeschroefd.

Dezelfde trend is te zien bij smartphones. Sterker nog, doordat er tegenwoordig meer foto's met een smartphone worden gemaakt dan met een reguliere camera, wordt deze categorie steeds belangrijker. Smartphones beschikken bovendien over veel rekenkracht, dankzij processors met meer dan één rekenkern en hoge klokfrequenties. Die rekenkracht kan gebruikt worden om lensfouten te corrigeren, foto's te verfraaien en een flink aantal foto's in burst te maken om vervolgens de beste te selecteren. Daarnaast is het gebruik van hdr tegenwoordig vrijwel standaard en wordt het vaak automatisch toegepast.

Er staat echter nog meer te gebeuren op foto- en videogebied. Wat doen camera's vandaag de dag om het optimale plaatje te presenteren en welke ontwikkelingen zijn er voor de nabije toekomst te verwachten?«   »