201612-16.png    HEA! Goeie kerkhof bij de Himrik

• 3 december 2018 •

Jaap Veenstra maakt al jaren een privé-kerkhofje van de familie Van de Sluis op De Himrik bladvrij. Een behoorlijke klus, want er staan nogal wat bomen.

 


201612-16.png


201612-16.png